Letters of credit with post-financing option

Asosiy Moliyaviy Ko'rsatkichlar

Moliyaviy Ko'rsatkichlar

Moliyaviy ko'rsatkichlar kompaniya to'g'risida muhim ma'lumotga ega bo'lish uchun moliyaviy hisobotdan olingan raqamli ko'rsatkichlardan foydalangan holda yaratiladi. Kompaniyaning moliyaviy hisoboti bo'lgan buxgalteriya balansi, daromadlar to'g'risida hisobot va pul oqimlari to'g'risidagi hisobotlarda topilgan raqamlar miqdoriy tahlil qilish va kompaniyaning likvidligi, leverajini, o'sish ko'rsatkichi, daromadlilik darajasi va boshqalarni baholash uchun ishlatiladi.