Yechimlar

"KDB Bank O'zbekiston" AJ yirik xorijiy banklardan biri bo'lib, xalqaro amaliyotga asoslangan hujjatlarni to'lash va Savdoni Moliyalashtirish vositalarining eng ilg'or shakllarini taqdim etadigan boshqa taniqli xorijiy sherik banklar bilan hamkorlik qiladi.

Savdoni Moliyalashtirish boshqarmasining asosiy vazifasi korporativ mijozlarga savdoni moliyalashtirish bo'yicha yuqori sifatli, o'z vaqtida va samarali xizmat ko'rsatishdir. Savdoni Moliyalashtirish boshqarmasi O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari va me'yoriy hujjatlariga, shuningdek Hujjatli Akkreditivlar uchun Yagona An'ana va Tajribalarga (Xalqaro Savdo Palatasining 2007 yildagi 600-sonli nashri) , Xalqaro Savdo Palatasining xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha Yagona Qoidalariga, INCOTERMS 2010 kabi xalqaro qoidalarga muvofiq ishlaydi

Xizmat Turlari

Export and import Letters of credit
Hujjatli Akkreditivlar
Bank guarantees
Bank Kafolati
Documentary Collection form of calculations.
Hujjatli Inkasso
Letters of credit with post-financing option

Hujjatli Akkreditivlar

Hujjatli Akkreditiv, uni ochgan bank(emitent bank)ning xaridor nomidan kelishilgan summani akkreditivda ko'rsatilgan hujjatlarni olgandan keyin to'lash majburiyatidir.

Akkreditivlar

  • Akkreditivning bir nechta turlarini, shu jumladan Transferabel, Tasdiqlangan va boshqalarni ochish;

  • Berilgan akkreditiv shartlariga o'zgartirishlar kiritish, shu jumladan akkreditivlar sonini uzaytirish va ko'paytirish;

  • Akkreditivlarni ilg'or xorijiy banklar tomonidan tasdiqlatish;

  • Ijrochi bankdan qabul qilingan Import Akkreditivlari bo'yicha hujjatlarni qabul qilish va tekshirish

  • Eksport akkreditivlarni avizo qilish va amalga oshirish

  • Benefitsiar tomonidan eksport akkreditivi bo'yicha taqdim etilgan hujjatlarni tekshirish va hujjatlarni emitent bankka yuborish

  • Mijozlar va vakolatli tashkilotlarga savdoni moliyalashtirish bo'yicha batafsil maslahatlar berish

Akkreditivlarni chiqarish va ularga xizmat ko'rsatish 2006 yilda qayta ko'rib chiqilgan Hujjatli Akkreditivlar uchun Yagona An'ana va Tajribalarga (Xalqaro Savdo Palatasining 2007 yildagi 600-sonli nashri) asosan tartibga solinadi.

import Letters of credit

Import akkreditivini ochish uchun hujjatlar

  • Mijoz tomonidan to'ldirilgan akkreditiv ochish uchun ariza (#1 shakl)

  • Mijoz va uning xorijiy sherigi (buyurtmachi va benefitsiar sifatida) o'rtasida tuzilgan import shartnomasining nusxasi.

  • Boshqa tegishli hujjatlar.