Muddati o‘tgan qarzdorligi mavjud bo‘lgan tashqi savdo shartnomalariga xizmat ko‘rsatishning vaqtinchalik tartibi tasdiqlanganligi haqida

Muddati o‘tgan qarzdorligi mavjud bo‘lgan tashqi savdo shartnomalariga xizmat ko‘rsatishning vaqtinchalik tartibi tasdiqlanganligi haqida

Bank boshqaruvi tomonidan vaqtinchalik tartib tasdiqlanib, unga ko‘ra muddati o‘tgan qarzdorligi mavjud bo‘lgan tashqi savdo shartnomalariga quyidagi tartibda xizmat ko‘rsatish amalga oshiriladi

I. Muddati o‘tgan debitorlik qarzlari mavjud bo‘lgan shartnomalar bo‘yicha:

*eksport operatsiyalari oldindan to‘1ov, ochilgan akkreditiv, rasmiylashtirilgan bank kafolati va eksport kontraktini siyosiy hamda tijorat tavakkalchiliklaridan sug‘urta qilish bo‘yicha polis asosida amalga oshiriladi;

 

*import operatsiyalari bo‘yicha tranzaksiyalar 2024-yil 1-iyuldan boshlab faqat tovarlar erkin muomalaga chiqarilganidan (ishlar bajarilganidan, xizmatlar ko‘rsatilgandan) so‘ng yoki kafolatli to‘1ov turlari (akkreditiv, xorijiy bank kafolati, sug‘urta polisi) asosida o‘tkaziladi;

 

*boshqa turdagi tashqi savdo operatsiyalari (tovarlarni olib kirish, olib chiqish, sotib olish va sotish) bo‘yicha to‘lovlar 2024-yil 1-iyuldan boshlab kafolatli to‘lov turlari (akkreditiv, xorijiy bank kafolati, sug‘urta polisi) asosida amalga oshiriladi.

 

Bunda, yuqorida ko‘rsatilgan tartib bitta tashqi savdo shartnomasi doirasida amalga oshirilgan operatsiyalar bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlik summasi 10 foizdan oshgan taqdirda tadbiq etiladi.

 

II.Muddati o‘tgan kreditrolik qarzlari mavjud bo‘lgan shartnomalar bo‘yicha:

*2024-yil 1-iyuldan boshlab import shartnomasi bo‘yicha 365 kundan oshgan kreditor qarzdorlik uchun to‘lov1ar O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb-saytida joylashtiriladigan ro‘yxatda ko‘rsatilgan xalqaro auditorlik tashkilotining a’zo1ari bo‘lgan auditorlik tashkilotlari tomonidan (keyingi o‘rinlarda – auditorlik tashkiloti) xorijiy hamkor oldida qarzdorlikning mavjudligi tasdiqlangan hollarda amalga oshiriladi.

 

*import shartnomasi bo‘yicha 365 kundan oshgan kreditor qarzdorlik uning xorijiy hamkorda haqiqatda mavjudligi auditorlik tashkiloti tomonidan tasdiqlanmagan taqdirda, 2024-yil 1-oktabrdan boshlab kreditor qarzdorlik tekinga olingan mol-mulkka (xizmatlarga) tenglashtirilib TSOYEA tizimida hisobdan chiqariladi.

 

Ushbu tartib bo‘yicha savollar yoki tushuntirish zarur bo‘lgan taqdirda, mijozlardan bankimizning mijozlar bilan ishlash menejerlari yoki Valyutani tartibga solish boshqarmasi xodimlariga murojaat qilishingizni so‘raymiz.